WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Wij hebben de verplichting om het milieu te beschermen. Wij streven naar een minimale milieubelasting door onze producten constant te verbeteren qua productontwerp en fabricagemethode.

Zorg voor een verantwoordelijke verwijdering als de batterij leeg is.

Het “Doorgekruiste afvalbak” symbool hierboven en het productinformatieplaatje geven aan dat dit product valt onder de richtlijnen van de E.U. “Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur” (AEEA (WEEE)) en de zogenaamde RoHS richtlijn (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur; Restriction of use of certain Hazardous Substances). Het product mag niet worden weggegooid met huishoudelijk afval. Bij de verwijdering van dit product moet u zich houden aan de nationale en locale wetgeving; het valt onder Categorie 2 “Klein Huishoudelijk Afval” (AEEA, WEEE). U kunt aansprakelijk gesteld worden onder de lokale en nationale wetgeving voor onjuiste verwijdering. Raadpleeg voor verdere informatie het web, of een bevoegde nationale of locale instantie voor het inleveren en inname bij het dichtstbijzijnde verzamelpunt. Als u direct bij ons een nieuw product koopt, nemen wij uw oude product in ongeacht het merk.

Als individu kunt u een positieve invloed uitoefenen op hergebruik en andere vormen van herwinnen van AEEA, WEEE. Dit kan de vervuiling terugdringen en zal de belasting op het milieu minimaliseren door de producten die u gebruikt.

Bepaalde stoffen in elektronische en elektrische apparatuur kunnen schadelijke gevolgen hebben op uw gezondheid en het milieu.

AEEA Product demontage-informatie

Product demontage-informatie voor de naaimachine producten erkende recyclingbedrijven beschikbaar op verzoek. Vraag het bestand door te mailen: info@home-sewing.de